Császló
Császló

Kelet-Magyarország

Fehérgyarmati

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Ady Endre utca 10.

N 47° 54,754' E 22° 43,239'

Az első írásos dokumentáció ideje: 1798
Új templom építése, átalakítások, felújítások: 1898
Reformátussá lett: ismeretlen
Berendezés: osztatlan, festett síkmennyezet
A mennyezet készítésének ideje: 1798
Asztalosok, festő-asztalosok neve: ismeretlen
A templom besorolása: műemlék

Császló Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legkeletibb aprófalvas részében, a Szamos-síkon fekszik, a fővárostól 321, Nyíregyházától 93 km-re. A falu neve honfoglalás kori eredetű, melynek első eleme a perzsa eredetű ’chash’ ( kas-kosár-karám), utótagja a lou (ló, lú), származéka. A ’lókosár’, ’lókarám’ a honfoglalás korában a terelőkarámot jelentette, amelyben a harci lovakat védték őseink. Ezek a karámok lakott területeken voltak. A falut azóta is magyarok lakják, a 2001-es népszámlálás alkalmával az ott élők közel 100%-a magyarnak vallotta magát.

A templom építési idejéről, körülményeiről és történetéről keveset tudunk. 1378-ban lejegyezték, hogy „ van itt egy monostor, boltozata romlott, tető és torony nélkül.” A továbbiakról semmit nem tudunk, annyi bizonyos, hogy a jelenlegi t helyén állt már egy paticsfalú templom. A ma is látható templomot 1798-ban kezdték el építeni a monostor helyén, és 1808-ban készült el a tornyával együtt.

Szelíd domb tetején áll, előtte egy hatalmas, egészséges gesztenyefa áll, amit 1898-ban ültettek a szeretett királyné, Erzsébet emlékére. A templom kertjében hajdani síremlékek kőmaradványait őrzik, a feliratuk már olvashatatlan.

A templom késő barokk, tornya copf stílusú. Mennyezete deszkából készült, nem osztódik kazettákra, ez még egy korábbi, a kazettás mennyezeteket megelőző szakasza a mennyezésnek. Határainkon belül ilyenek csak Észak-Magyarországon, Rakacaszenden és Zubogyban találhatók. Nagyobb számban az északi határ szlovákiai területén maradtak fenn osztatlan, pallós mennyezetek.

A pusztulás ellenére még kivehetők a pallókon végigfutó hullámos ornamentika nyomai itt-ott, a hajó közepén medalionba foglalt díszítés, körülötte patronnal készült geometrikus virágminták sorakoznak. A templomot többször érte villámcsapás, erről a deszkamennyezetének pótolt szakaszai is tanúskodnak.

Sürgős beavatkozást igényelne ez a templom, ami annyi ráfordítást jelentene, amennyi a ma élő pályázati rendszerben elérhetetlen. Nemcsak a torony veszélyeztetett, hanem a hajó festett famennyezete és a karzat is.

Nézzen meg további templomokat is