A Magvető Háza

A református templomépítészet klasszikus jegyeit tükrözi

A Magvető Háza a református templomépítészet klasszikus jegyeit tükrözi modern megoldások és elemek felhasználásával. Megjelenésével és tömegével azt a családias, ottho­nos hangulatot idézi, amely az egész települést jellemzi. Fontos ugyanakkor, hogy minősített szakrális jellegét nem veszíti el, és Isten dicsőségének hirdetőjeként jelenik meg a faluban.

Mindez a belső megjelenésében is tükröződik, ahol további szempontként jelentkezik a többgenerációs gyülekezeti igények kiszolgálása. Az alagsorban található a 110 fő befo­gadá­sára alkalmas, kertkapcsolattal rendelkező gyülekezeti nagyterem, amely a gyülekezeti alkal­makon kívül konferenciák, szeretet­vendég­ségek, előadások megtartására is alkalmas hely­színt biztosít.

Gyülekezeti otthonunk fő tömegét az utcaszint magasságában elhelyezkedő templomtér adja, amellyel célunk rámutatni, hogy gyülekezeti életünk középpontjában az ige hirdeté­sé­nek szakrális tere áll. A templomtér díszítésénél festett- és áttört faragású kazettákat alkal­mazunk, amely egyszerre hagyományos és modern megjelenítésű. Célunk ezzel kifejezni, hogy múltunk örökségét nem csupán megőrizni kívánjuk, hanem azzal élni is akarunk. Az áttört faragású kazettákon a kortárs keresztyén művészet egyik jeles képviselőjének alkotása jelenik meg, mellyel érzé­kel­tet­jük: református múltunk örökségéből merítünk, de hozzáadjuk saját korunk modernitását.

A Magvető Házával elsősorban gyülekezetünk lelki otthonát kívánjuk megva­ló­sítani, ugyanakkor településünknek, az összreformátusságnak, az egész magyar nemze­tünk­nek is kívá­nunk ezzel értéket teremteni.

Otthonteremtésünk története

A parókiát 2018 őszén vettük birtokba

A Magvető házaPresbitériumunk már 2013-ban elhatározta, hogy az önkormányzattól 2007-ben kapott telken parókiát, és templomot épít. Megkezdtük az anyagi források célzott gyűjtését, és egy háromnapos presbiteri gyűlésen felvázoltuk templomunk alapkoncepcióját. Kiválasztottuk a tervezőpárost Berzsák Zoltán és Nyikos László személyében, benyújtottuk az engedélyezési terveket, és 2016 április 10-én ünnepélyes keretek között leraktuk a Magvető Háza első ütemének (parókia és gyülekezeti terem) alapkövét. Az alapkő letételénél dr. Szabó István a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Ünnepi beszédet Soltész Miklós az Emberi Erőforrás Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára mondott. Az Uhrinwest Kft. által kivitelezett gyülekezeti termet 2018 januárjában, a parókiát 2018 őszén vettük birtokba. A birtokbavétel hivatalos ünnepsége 2018 június 16-án volt, amikor dr.  Szabó István püspök prédikációval, Nyilas Zoltán az Északpesti Református Egyházkerület esperese köszöntővel osztozott örömünkben.

A gyülekezeti otthon megteremtésének öröme nem csökkentette elszántságunkat templomunk felépítésére, így 2018 őszén hozzáfogtunk a második ütemhez. A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó templomépítés munkálatai, szervezési teendői a presbitériumtól, református gyülekezetünk vezetésétől felelős döntéseket, effektív közreműködést és folyamatos kontrollt követeltek. A magyar kormánytól és a református egyháztól kapott támogatás mellett gyülekezetünk pénzbeli felajánlásai, szellemi erőfeszítései és fizikai munkavégzése is kifejeződik az épületegyüttes falaiban és berendezésében.

Templomunk 2020. év elejére elkészült, de a koronavírus járvány miatt csak pünkösd ünnepén, 2020. május 31-én tudta gyülekezetünk birtokba venni. A hálaadó istentisztelettel egybekötött ünnepélyes birtokbavétel 2020. október 31-én, a reformáció ünnepén történt.

A templomépítő presbiterek (Agárdi Mihály, Bacsó Ferenc, Boda Károly, Dömötör Gábor, Farkas Ferenc, Gerhardt László, Irsay Erzsébet, Lénárt László, Mikecz András, dr. Nagy Emese, Nagy Réka, Németh Károly, Pintér Édua, Salamon Károly, dr. Szennyessy Judit, Takács Zoltán, néhai dr. Vass Zoltán) mellett köszönet jár a teljes építkezést kezében tartó lelkészünknek, Esztergály Előd Gábornak, és fáradhatatlan gondnokunknak, Deák Ferencznek.

Köszönettel tartozunk még az önzetlenül tartott jótékonysági rendezvényekért elismert református művészeinknek: Simon Izabella és Várjon Dénes Kossuth díjas zongorista művészházaspárnak, Gárdonyi Zsolt zeneszerző orgonaművésznek és dr. Bagdy Emőke egyetemi tanárnak, és azoknak, akik előadásaikkal szintén hozzájárultak otthonteremtésünkhöz. A templom harangjai Agárdi Mihály presbiter, az orgona és a szószék Deák Ferencz gondnok, az úrasztala a Szalai-család nagylelkűségét hirdeti.

Támogatóink

Nagyításhoz, kérem kattintson a képre.