Istentisztelet Csömörön

Minden vasárnap 10 órakor A Magvető Házában

A gyülekezet életének középpontjában az úrnapi istentisztelet áll, amely minden vasárnap 10 órakor kezdődik templomunkban, a Magvető Házába. Az igehirdetés szabad textus­vá­lasztás alapján történik. Az igehirdetést élő közvetítéssel sugározzuk az interneten keresztül, hogy azok is részesei lehessenek alkalmunknak, akik betegség vagy más akadályoztatás miatt nem tudnak személyesen eljönni. A közvetítés és annak felvétele megtekinthető gyülekezetünk Youtube-csatornáján (név: Csömör-Nagytarcsai Református Egyházközség). Minden hónap utolsó vasárnapján és a három sátoros ünnep alkalmain úrvacsorai közösséget tartunk. A kenyér osztásával egy időben gyülekezeti tagok által kézzel írt igés-kártyákat osztunk személyes üzenetként.

Istentisztelet Nagytarcsán

Minden vasárnap 8.30-kor a Szent Bosco János r. kat. templomban

A csömöri anyagyülekezet nagytarcsai szórványában minden vasárnap 8.30-as kezdéssel tartjuk istentiszteleteinket a Szent Bosco János római katolikus templomban (cím: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 2.). A három sátoros ünnep első napján úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk.

Tematikus Istentisztelet

Az év különböző vasárnapjain A Magvető Házában

A vasárnap 10 órai istentisztelet keretén belül külön-külön szó­lítjuk meg gyülekezetünk tagjait: gyermekeket, édesanyákat, özvegyeket, konfirmáltakat, nagycsaládosokat, lelkészcsalád leszármazottakat, ifjú házasokat, pedagógusokat. A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteinken a diákok mellett a pedagógusainkat is külön áldásban részesítjük. A Házasság Hete alkalmából meghívjuk azokat a fiatal párokat, akik gyülekezeti közösségünkben fogadtak örök hűséget egymásnak. A halottak napja alkalmából gyülekezetünk özvegyeit, és mindazokat hívjuk, akiknek elhunyt hozzátartozóját mi kísértük utolsó földi útjára. A tematikus istentiszteletek dátumait gyülekezeti naptárunkban találhatóak.

Bibliakör

Minden szerdán 9.15-től a Lelkészi Hivatalban

 A heti rendszerességgel délelőtt tartott alkalmak során egy-egy bibliai könyvet veszünk át foly­tató­lagosan. Az ige jelenben ható és hozzánk szóló üzenetét keressük közösen a lelkipásztor vezetésével.
 
 
 

Férfikör

Kéthetente kedden 18 órától az Imateremben

Gyülekezetünk férfitagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, amelyen az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó főbb kérdésekre keresünk választ. Az alkalmakat kéthetente keddenként 18 órai kezdettel tartjuk az imateremben, vezeti Esztergály ELőd Gábor lelkipásztor.
 
 
 

Nőikör

Kéthetente csütörtökön 18 órától az Imateremben

Gyülekezetünk nőtagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, amelyen az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó főbb kérdésekre keresünk választ. Az alkalmakat kéthetente csütörtökön 18 órai kezdettel tartjuk az imateremben, vezeti: Rózsa Katalin lelkipásztor.
 
 

Lélekgondozói beszélgetés

Előre egyeztetett időpontba

Lelki válságban lévők vagy hitükben elbizonytalanodók vagy nehéz próbatételek alatt szenvedők számára meghirdetett bizalmi beszélgetés, meghallgatás, imádság, együtt-gondolkodás, támogatás a lelkipásztor vezetésével.

Felnőtt konfirmáció

Előre egyeztetett időpontba

Isten-keresők és a megtérést frissen átélők számára meghirdetett hitmélyítő alkalom, amely során a Szentírás és református hitünk alapvető tanításaiba kap bevezetést a jelentkező. A beszélgetéssorozat személyes bizonyságtétellel zárul a templomban Isten és a gyülekezet színe előtt.

Presbiteri ülés

Minden hónap utolsó keddjén 18 órától az Imateremben

A hatévente sorra kerülő presbiterválasztáson megválasztott gyülekezeti tagjaink a presbiteri ülések keretén belül tanácskozásukkal és döntéseikkel segítik közösségünk mű­ködését és településeinket a református keresztyén missziót.