Istentisztelet Csömörön

Minden vasárnap 10 órakor A Magvető Házában

A gyülekezet életének középpontjában az úrnapi istentisztelet áll, amely minden vasárnap 10 órakor kezdődik templomunkban, a Magvető Házába. Az igehirdetés szabad textus­vá­lasztás alapján történik. Az igehirdetést élő közvetítéssel sugározzuk az interneten keresztül, hogy azok is részesei lehessenek alkalmunknak, akik betegség vagy más akadályoztatás miatt nem tudnak személyesen eljönni. A közvetítés és annak felvétele megtekinthető gyülekezetünk Youtube-csatornáján (név: Csömör-Nagytarcsai Református Egyházközség). Minden hónap utolsó vasárnapján és a három sátoros ünnep alkalmain úrvacsorai közösséget tartunk. A kenyér osztásával egy időben gyülekezeti tagok által kézzel írt igés-kártyákat osztunk személyes üzenetként.

Istentisztelet Nagytarcsán

Minden vasárnap 8.30-kor a Szent Bosco János r. kat. templomban

A csömöri anyagyülekezet nagytarcsai szórványában minden vasárnap 8.30-as kezdéssel tartjuk istentiszteleteinket a Szent Bosco János római katolikus templomban (cím: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 2.). A három sátoros ünnep első napján úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk.

Tematikus Istentisztelet

Az év különböző vasárnapjain A Magvető Házában

A vasárnap 10 órai istentisztelet keretén belül külön-külön szó­lítjuk meg gyülekezetünk tagjait: gyermekeket, édesanyákat, özvegyeket, konfirmáltakat, nagycsaládosokat, lelkészcsalád leszármazottakat, ifjú házasokat, pedagógusokat. A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteinken a diákok mellett a pedagógusainkat is külön áldásban részesítjük. A Házasság Hete alkalmából meghívjuk azokat a fiatal párokat, akik gyülekezeti közösségünkben fogadtak örök hűséget egymásnak. A halottak napja alkalmából gyülekezetünk özvegyeit, és mindazokat hívjuk, akiknek elhunyt hozzátartozóját mi kísértük utolsó földi útjára. A tematikus istentiszteletek dátumait gyülekezeti naptárunkban találhatóak.

Bibliakör

Minden szerdán 9.15-től a Lelkészi Hivatalban

 A heti rendszerességgel tartott alkalmak során egy-egy bibliai könyvet veszünk át és keressük a jelenben ható és hozzánk szóló üzenetét lelkipásztor vezetésével.
 
 
 

Férfikör

Kéthetente kedden 18 órától az Imateremben

Gyülekezetünk férfitagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, amelyen az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó főbb kérdésekre keresünk választ. Az alkalmakat kéthetente keddenként 18 órai kezdettel tartjuk az imateremben, vezeti Esztergály ELőd Gábor lelkipásztor.
 
 

 

Nőikör

Első alkalom: 2023. október 12. csütörtök 18 óra

Gyülekezetünk nőtagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, amelyen az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó főbb kérdésekre keresünk választ. Az alkalmakat kéthetente csütörtökön 18 órai kezdettel tartjuk az imateremben, vezeti: Vágner-Varga Fanni lelkipásztor.
 
 

Hitmélyítő tánckurzus nemcsak házaspároknak

Gyülekezetünk legújabb lelki alkalma nemcsak házaspároknak.

Egy házaspár életében komoly kihívást jelent a munka és a családi élet mindennapos hajtásában alkalmat teremteni a meghitt beszélgetésekre, az egymásra figyelésre, az érintésre. Gyülekezetünk legújabb lelki alkalma a tánc eszközével próbál segítséget nyújtani abban, hogy hetente egy estét lelki vezetés és magasan képzett táncoktatók segítségével a párok egymásra figyeljenek. A táncoktatásról a hazai és nemzetközi szinten is jegyzett Erdősí-Winkler versenytáncos házaspár, a lelki táplálékról Esztergály Előd Gábor gondoskodik.

Az október 6-án induló 4 alkalmas salsa-kurzus péntekenként 18 órakor lesz, vele párhuzamosan gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Jelentkezés és további információ: +36/30-074-7576; esztergaly.elod@reformatus.hu

 

Lélekgondozói beszélgetés

Előre egyeztetett időpontba

Lelki válságban lévők vagy hitükben elbizonytalanodók vagy nehéz próbatételek alatt szenvedők számára meghirdetett bizalmi beszélgetés, meghallgatás, imádság, együtt-gondolkodás, támogatás a lelkipásztor vezetésével.

Felnőtt konfirmáció

Előre egyeztetett időpontba

Isten-keresők és a megtérést frissen átélők számára meghirdetett hitmélyítő alkalom, amely során a Szentírás és református hitünk alapvető tanításaiba kap bevezetést a jelentkező. A beszélgetéssorozat személyes bizonyságtétellel zárul a templomban Isten és a gyülekezet színe előtt.

Presbiteri ülés

Minden hónap utolsó keddjén 18 órától az Imateremben

A hatévente sorra kerülő presbiterválasztáson megválasztott gyülekezeti tagjaink a presbiteri ülések keretén belül tanácskozásukkal és döntéseikkel segítik közösségünk mű­ködését és településeinket a református keresztyén missziót.