Istentisztelet Csömörön

Minden vasárnap 10 órakor A Magvető Házában

A gyülekezet életének középpontjában az úrnapi istentisztelet áll, amely minden vasárnap 10 órakor kezdődik templomunkban, a Magvető Házába. Az igehirdetés szabad textus­vá­lasztás alapján történik. Az igehirdetést élő közvetítéssel sugározzuk az interneten keresztül, hogy azok is részesei lehessenek alkalmunknak, akik betegség vagy más akadályoztatás miatt nem tudnak személyesen eljönni. A közvetítés és annak felvétele megtekinthető gyülekezetünk Youtube-csatornáján (név: Csömör-Nagytarcsai Református Egyházközség). Minden hónap utolsó vasárnapján és a három sátoros ünnep alkalmain úrvacsorai közösséget tartunk. A kenyér osztásával egy időben gyülekezeti tagok által kézzel írt igés-kártyákat osztunk személyes üzenetként.

Istentisztelet Nagytarcsán

Minden vasárnap 8.30-kor a Szent Bosco János r. kat. templomban

A csömöri anyagyülekezet nagytarcsai szórványában minden vasárnap 8.30-as kezdéssel tartjuk istentiszteleteinket a Szent Bosco János római katolikus templomban (cím: 2142 Nagytarcsa, Kossuth Lajos utca 2.). A három sátoros ünnep első napján úrvacsorás ünnepi istentiszteletet tartunk.

Tematikus Istentisztelet

Az év különböző vasárnapjain A Magvető Házában

A vasárnap 10 órai istentisztelet keretén belül külön-külön szó­lítjuk meg gyülekezetünk tagjait: gyermekeket, édesanyákat, özvegyeket, konfirmáltakat, nagycsaládosokat, lelkészcsalád leszármazottakat, ifjú házasokat, pedagógusokat. A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteinken a diákok mellett a pedagógusainkat is külön áldásban részesítjük. A Házasság Hete alkalmából meghívjuk azokat a fiatal párokat, akik gyülekezeti közösségünkben fogadtak örök hűséget egymásnak. A halottak napja alkalmából gyülekezetünk özvegyeit, és mindazokat hívjuk, akiknek elhunyt hozzátartozóját mi kísértük utolsó földi útjára. A tematikus istentiszteletek dátumait gyülekezeti naptárunkban találhatóak.

Bibliakör

Minden szerdán 9.15-től a Lelkészi Hivatalban

 A kedd este 18 órakor kezdődő alkalom során egy-egy bibliai könyvet veszünk át és keressük a jelenben ható és hozzánk szóló üzenetét lelkipásztor vezetésével.
 
 
 

Férfikör

Kéthetente kedden 18 órától az Imateremben

Gyülekezetünk férfitagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, ahol az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó kérdésekre keresünk válaszokat. Az alkalmakat kéthetente csütörtökönként 18 órai kezdettel tartjuk a Magvető Házában, vezeti Esztergály ELőd Gábor lelkipásztor.
 
 

 

Nőikör

Első alkalom: 2023. október 12. csütörtök 18 óra

Gyülekezetünk nőtagjai számára meghirdetett párbeszédes alkalom, amelyen az ige tükrében a mindennapi életünket meghatározó főbb kérdésekre keresünk választ. Az alkalmakat kéthetente csütörtökön 18 órai kezdettel tartjuk az imateremben, vezeti: Vágner-Varga Fanni lelkipásztor.
 
 

Baba-mama

Minden szerda 9.30h

  • Az anyasággal kapcsolatban - főleg, ha a nehézségekről van szó - még mindig sok minden tabu
  • Anyaként érezheted magad magányosan
  • Szeretnénk jó anyák lenni, de hogyan?
  • Az anyaság = önfeláldozás?
  • Időhiány
  • Folytonos aggódás, túlcsorduló szeretet, féltés, elengedés, sírás, nevetés: érzelmi hullámvasút
  • Hol vagyok mindeközben én, a házasságom, a szociális hátterem?

Az anyaságban NEM VAGY EGYEDÜL. Sem a jóban, sem a nehézségben. Van hely, ahol
tudsz mesélni a hullámzásról, a mélységről és a magasságról is. Kisgyermekes anyák
vagyunk. Hasonló cipőben járunk. Támogatunk. Megtartunk. Isten köré gyűlünk. Kérdezünk,
válaszolunk. Imádkozunk. Miközben gyermekeink mellettünk játszhatnak. Várlak, Fanni

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.”

 

Hitmélyítő tánckurzus nemcsak házaspároknak

Gyülekezetünk legújabb lelki alkalma nemcsak házaspároknak.

Egy házaspár életében komoly kihívást jelent a munka és a családi élet mindennapos hajtásában alkalmat teremteni a meghitt beszélgetésekre, az egymásra figyelésre, az érintésre. Gyülekezetünk legújabb lelki alkalma a tánc eszközével próbál segítséget nyújtani abban, hogy hetente egy estét lelki vezetés és magasan képzett táncoktatók segítségével a párok egymásra figyeljenek. A táncoktatásról a hazai és nemzetközi szinten is jegyzett Erdősí-Winkler versenytáncos házaspár, a lelki táplálékról Esztergály Előd Gábor gondoskodik.

Az február 9-án induló 4 alkalmas Bachata-kurzus péntekenként 18 órakor lesz, vele párhuzamosan gyermekfelügyeletet biztosítunk.

Jelentkezés és további információ: +36/30-074-7576; esztergaly.elod@reformatus.hu

 

Lelkigondozói beszélgetés

Előre egyeztetett időpontba

Lelki válságban lévők hitükben elbizonytalanodók nehéz próbatételek alatt szenvedők számára meghirdetett bizalmi beszélgetés, meghallgatás, imádság, együtt-gondolkodás, támogatás a lelkipásztor vezetésével.

Énekkar

Minden hétfőn 18 órai kezdettel

Az Isten dicsőségét hirdető énekléssel elsősorban az istentiszteleti alkalmak ünnepélyesebbé tételéhez, magunk és hallgatóink zenei fejlődéséhez, hitünk elmélyítéséhez szeretnénk hozzájárulni! A próbákat az új énekeskönyvünk énekeire, népdalainkra és kánonjainkra alapozzuk. A próbákat hétfőn 18.00-19.30 között tartjuk a templomban. Az énekkart Rólik Imre kántor vezeti. Elérhetősége: 06/20-823-1726.

Felnőtt konfirmáció

Előre egyeztetett időpontba

Isten-keresők és a megtérést frissen átélők számára meghirdetett hitmélyítő alkalom, amely során a Szentírás és református hitünk alapvető tanításaiba kap bevezetést a jelentkező. A beszélgetéssorozat személyes bizonyságtétellel zárul a templomban Isten és a gyülekezet színe előtt.

Presbiteri ülés

Minden hónap utolsó keddjén 18 órától az Imateremben

A hatévente sorra kerülő presbiterválasztáson megválasztott gyülekezeti tagjaink a presbiteri ülések keretén belül tanácskozásukkal és döntéseikkel segítik közösségünk mű­ködését és településeinket a református keresztyén missziót.