Festett kazetták

Festett kazetták adatbázisa

A templomtér díszítésénél „festett-„ és áttört faragású kazettákat alkal­mazunk, amely egyszerre hagyományos és modern megjelenítésű. Ez a mennyezet gyülekezetünk tagjainak egyfajta hitvallása is. A csömöri reformátusok (ahogyan az agglomeráció sok más településén) többségében határon túlról költöztek a településre, hozva magukkal a szülőföld szeretetét és lelki örökségét. Már 2013-ban a tervezés során úgy határozott gyülekezetünk, hogy ezt a lelki örökséget a festett kazetták kincseiből merítve fogja megjeleníteni. A mennye­zeten a Kárpát-medence különböző tájegységeinek kilenc református templomából vettünk át 9-9 kazettát.

A gyülekezeti hitvallás mellett célunk továbbá, hogy rámu­tassunk azokra a gyülekezetekre, amelyek évszázadok óta őrzik református szakralitásunk és kulturális kincsünk páratlan öröksé­geit, és amelyek többsége napjainkban sajnos anyagi nehéz­ségekkel és a kihalás veszé­lyével küzd. Szeretnénk rámutatni az összetartozásunkra, az egymásért érzett felelős­ségvállalás szükségességére. Templomunkkal lehetőséget is kívá­nunk teremteni a Kárpát-medence más területein élő magyar, református közösségekkel való találkozásra.   

Kazettás mennyezetünkkel a politikai határokon átívelő, Krisztus Urunkban gyökerező összetartozásunkra utalunk,. A gyakorlatban is megvalósítjuk a 2009. május 22-i Alkot­má­nyo­zó Zsinatunk áldott törekvését, amelynek vezérigéje: „Illeszd őket egymáshoz egy fává, hogy eggyé legyenek a kezedben!” (Ez 37,17).

Isten különös kegyelme, hogy mind erre 2020-ban, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás emlékévében kerülhet sor. Istené legyen ezért is a dicsőség!

Templomok legördülő listája
Csak mobilon megjelenő banner

Halmai Lászlóné sz. Fehér Margit (1947-2022) tanár, a kazettás adatbázisunk gyűjtője, összeállítója