A Magvető Háza

A Magvető Háza

a modern református templomépítészet kiemelkedő alkotása.

Templomterének kazettás mennyezete egyedülálló a világon, melynek célja és üzenete nemcsak a reformátusság, hanem politikai határokon átívelve az egész magyar nemzet lelki megújulását és összetartozását szolgálja. Isten különös kegyelme, hogy a megvalósulására éppen 2020-ban, a trianoni békediktátum 100 éves évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás emlékévében kerülhetett sor. 

Tudjon meg többet templomunkról!