Gyermek Istentisztelet Csömörön

Minden vasárnap 10 órakor A Magvető Házában

Az úrnapi istentiszteleteinkkel párhuzamosan gyermek-istentiszteleti foglalkozást tar­tunk az imateremben. Az alkalmakat a gyermekoktatásban tapasztalt szolgálók végzik előre egyeztetett beosztás szerint. Tematikáját a lelkipásztor és a szolgálók közösen állítják össze. A templomba érkező családok az igehirdetés előtti énekig együtt vannak, amikor is a szolgálók vezetésével a gyermekek átvonulnak az imaterembe a foglalkozásra. Az úrvacsorás alkalmak során a gyermekek a szolgálóval közösen az úrvacsora vételre feljönnek az imateremből a templomba, hogy szem és fültanúi lehessenek szüleik és a gyülekezet közös úrvacsorájának. A családi istentiszteletek alkalmával a nagyobb gyermekek bent maradnak a szüleikkel templomban.

Örömmel látunk minden kisbabával érkező családot, akik számára több lehetőség is kínálkozik arra, hogy zavartalanul hallgathassák az igehirdetést. Egyrészt bent tudnak maradni az istentiszteleten, ha a baba ezt tűri. Ha a babát zavarja a templomi környezet, akkor vagy a folyosón, vagy a gyülekezeti teremben (alagsor) tudják hallgatni a kihangosított igehirdetést.

Konfirmáció előkészítő

Minden szerdán 17 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Csömöri Református Egyházközség minden évben megszervezi a 13-14 éves (7-8. osztályos) korosztály számára a konfirmáció (hitvallástétel) lehetőségét. E régi és fontos hagyomány oda vezethető vissza, hogy a gyermekek többsége egészen fiatalon, csecsemőként lettek megkeresztelve, így nem tudtak bizonyságot tenni hitükről. A Biblia tanítása szerint ugyanakkor a keresztség csak a személyes hitvallással együtt jelenti azt, hogy valaki Krisztushoz tartozik. A gyermekek keresztelése során a lelkipásztor minden esetben felteszi a kérdést a szülőknek: „Ígéritek-e, fogadjátok-e hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről?” A szülők és a keresztszülők pedig Isten és a gyülekezet színe előtt fennhangon válaszolták: „Ígérjük!”. Ez az ígéret teljesedik be, amikor a szülők beíratják gyermeküket az egy éves konfirmációi felkészítőre, melynek végén, Pünkösd hétfőjén, ünnepi istentisztelet keretében hitvallást tesz majd Istenhez tartozásáról és részesül az első úrvacsorában. A gyermek keresztsége ezzel már nemcsak egy jelző lesz, hanem valódi tartalommal telik meg.

A heti rendszerességgel tartott felkészítőt a lelkipásztor vezeti, helyszíne a lelkészi hivatal.

Konfirmációi előkészítőre jelentkezni az adatlap (https://magvetohaza.hu/uploads/files/jelentkez%C3%A9si%20lap.pdf) kitöltésével és visszajuttatásával lehet.

A konfirmációi fogadalomtétel nem kötelező, hiszen a hitre jutás nem parancsszóra történik. Az életünk bármely korszakában teljesíthető, ezért rendszeresen tartunk gyülekezetünkben felnőtt fogadalomtételt is – erről bővebb felvilágosítás a fenti elérhetőségeken kaphatnak.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a gyermek hitbeli fejlődésében a szülőknek is van feladatuk és felelősségük, ezért bátorítjuk a családokat, hogy felkészítővel párhuzamosan aktívan vegyenek részt gyülekezetünk életében és járjanak rendszeresen az istentiszteleteinkre. Gyülekezetünk missziójáról, mindennapi életéről bővebben a honlapunkon tudnak olvasni.

 

Álltalános iskolai hittan

Az órarend szerinti napokon és időpontokban

A kötelező hitoktatás keretén belül, a központilag meghatározott tanterv szerint végezzük iskolai oktató szolgálatunkat 1-8. évfolyamon Csömörön a Mátyás Király Általános Iskolában, Nagytarcsán a Blaskovits Oszkár Általános iskolában. Hitoktatóink: Deák Bettina és Solymári Tímea.

Óvodai hittan

Az órarend szerinti napokon és időpontokban

Fakultatív hittan keretén belül hirdetjük az evangéliumot a legkisebbek számára a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában, a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvodában, valamint a Nagytarcsai Csillagszem Óvodában. Hitoktatóink: Deák Bettina és Lovasi Andrea.

Ifjúsági bibliaóra

Előre egyeztetett időpontokban

Hitmélyítő alkalom gyülekezetünk konfirmált fiataljai számára. Tematikus alkalmakra épül a sorozat, melyek során a fiatalságot érintő és érdeklő témákat beszélünk át az ige tükrében.