Gyermek Istentisztelet Csömörön

Minden vasárnap 10 órakor A Magvető Házában

Az úrnapi istentiszteleteinkkel párhuzamosan gyermek-istentiszteleti foglalkozást tar­tunk az imateremben. Az alkalmakat a gyermekoktatásban tapasztalt szolgálók végzik előre egyeztetett beosztás szerint. Tematikáját a lelkipásztor és a szolgálók közösen állítják össze. A templomba érkező családok az igehirdetés előtti énekig együtt vannak, amikor is a szolgálók vezetésével a gyermekek átvonulnak az imaterembe a foglalkozásra. Az úrvacsorás alkalmak során a gyermekek a szolgálóval közösen az úrvacsora vételre feljönnek az imateremből a templomba, hogy szem és fültanúi lehessenek szüleik és a gyülekezet közös úrvacsorájának. A családi istentiszteletek alkalmával a nagyobb gyermekek bent maradnak a szüleikkel templomban.

Örömmel látunk minden kisbabával érkező családot, akik számára több lehetőség is kínálkozik arra, hogy zavartalanul hallgathassák az igehirdetést. Egyrészt bent tudnak maradni az istentiszteleten, ha a baba ezt tűri. Ha a babát zavarja a templomi környezet, akkor vagy a folyosón, vagy a gyülekezeti teremben (alagsor) tudják hallgatni a kihangosított igehirdetést.

Konfirmáció előkészítő

Minden szerdán 17 órakor a Lelkészi Hivatalban

A Csömöri Református Egyházközség minden évben megszervezi gyülekezetünk 13 éves (7. osztályos) fiataljai számára a konfirmáció lehetőségét. E régi és fontos hagyomány oda vezethető vissza, hogy a gyermek-keresztelés során elmarad a személyes hitvallástétel, ezért a szülők Isten és a gyülekezet színe előtt fogadják, „úgy nevelik és neveltetik gyermeküket, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről?” (keresztelési fogadalomtétel). A 2023-2024. tanévben meghirdetett egy éves felkészítő és konfirmációi fogadalomtétel lehetőséget ad a szülőknek, hogy egykori ígéretüket teljesítsék, ugyanakkor lehetőséget ad a gyermeknek is arra, hogy most már érettebb fejjel hitvallást tegyen keresztyén hitéről, ezzel kiteljesítve egykori keresztségét.

Az egy éves, heti rendszerességgel tartandó előkészítő során a lelkipásztor vezetésével kapnak segítséget fiataljaink hitük elmélyítéséhez. Magát a konfirmációt (hitvallástételt) minden év Pünkösd hétfőjén tartjuk gyülekezetünkben ünnepélyes keretek között, amely alkalom egyúttal a konfirmáltak első úrvacsoravétele is (részletes menetrend mellékelve). A hitmélyítés eredményességéhez a szülőkre is szükség van, egyrészt a személyes példamutatás tekintetében, másrészt, hogy rendszeresen és közösen eljár a család a vasárnapi istentiszteleteinkre.

A konfirmációi fogadalomtétel nem kötelező, hiszen a hitre jutás nem parancsszóra történik. Az életünk bármely korszakában teljesíthető, ezért rendszeresen tartunk felnőtt konfirmációi fogadalomtételt is gyülekezetünkben. Fontos azonban kihangsúlyozni, hogy ha ez a hitvallás hiányzik az életünkből, akkor keresztyénségünk csupán egy tartalom nélküli jelző marad.

A konfirmációi előkészítőt a csömöri gyermekek számára minden szerdán 17 órától tartjuk (az első alkalom: 2023. szeptember 27.) a lelkészi hivatalban. A nagytarcsai gyermekek számára a jelentkezések számának függvényében helyben vagy Csömörön tartjuk az alkalmakat, előbbi esetben külön egyeztetünk.

Az érdeklődő családok számára szívesen adok bővebb tájékoztatást bármelyik vasárnapi istentiszteletünk alkalmával vagy telefonon (+36/30-074-7576). Istentiszteletet minden vasárnap tartunk: Csömörön 10 órától az Emlékmű köz 4. alatt található templomunkban; Nagytarcsán 8.30-tól a katolikus kápolnában.

Konfirmációi előkészítőre jelentkezni a mellékelt adatlap kitöltésével és 2023. szeptember 26-ig történő visszajuttatásával lehet.

https://magvetohaza.hu/uploads/files/jelentkez%C3%A9si%20lap%281%29.pdf

 

 

Álltalános iskolai hittan

Az órarend szerinti napokon és időpontokban

A kötelező hitoktatás keretén belül, a központilag meghatározott tanterv szerint végezzük iskolai oktató szolgálatunkat 1-8. évfolyamon Csömörön a Mátyás Király Általános Iskolában, Nagytarcsán a Blaskovits Oszkár Általános iskolában. Hitoktatóink: Deák Bettina és Solymári Tímea.

Óvodai hittan

Az órarend szerinti napokon és időpontokban

Fakultatív hittan keretén belül hirdetjük az evangéliumot a legkisebbek számára a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvodában, a Csömöri Rózsakert Evangélikus Óvodában, valamint a Nagytarcsai Csillagszem Óvodában. Hitoktatóink: Deák Bettina és Lovasi Andrea.

Ifjúsági bibliaóra

Előre egyeztetett időpontokban

Hitmélyítő alkalom gyülekezetünk konfirmált fiataljai számára. Tematikus alkalmakra épül a sorozat, melyek során a fiatalságot érintő és érdeklő témákat beszélünk át az ige tükrében.