Zubogy
Zubogy

Észak-Magyarország

Putnoki

Borsod-Abaúj-Zemplén

Dózsa Görgy út 60.

N 48° 22,857' E 20° 34,537'

Az első írásos dokumentáció ideje: 12. század
Új templom építése, átalakítások, felújítások: 14-15. század; 19. sz. eleje; 1978-1985
Reformátussá lett: 16. század utolsó harmada
Berendezés: karzatok, Mózes-szék, papi szék, szószék, padok, előlapok, pallós festett mennyezet
A mennyezet készítésének ideje: 1726
Asztalosok, festő-asztalosok neve: Contra András és fia, Mátyás
Restaurálás(ok) ideje: 1710
A templom besorolása: műemlék

Régészeti leletek bizonyítják, hogy a tepülés már a 12. században létezett. Királyi birtok volt, mert erdei, mocsarai miatt a honfoglaló magyarok nem telepedtek le itt. Első írásos említése 1282-ből való, Névadója valószínűleg egy Zbud nevű szláv származású ember volt. A 15-16. században kisnemesi családoktelepedtek le a községben, amelynek lakossága a török hódoltság idején jelentősen megfogyatkozott, és csak a 20 századi iparfejlesztést követően nőtt meg újra.
A 2000-es évektől kezdve ismét enyhe fogyás tapasztalható, kiöregedő a falu. 2015-ben 550-en lakták

A kiemelkedően szép arányú templom környezetét a déli oldalán álló harangláb, a tőle kissé délnyugatra elhelyezkedő régi parókia és egy pincelejáró alkotja. A tetőt hasított zsindellyel fedték, nyolcszög záródású szentélye - gótikus, mérműves ablakokkal - alacsonyabb, mint a hajó, bejárata a déli oldalon áll. Nyugati fele oromfalas és támfalas. Az első templom ezen a helyen a 12. században épült, tört kőből, egyenes szentélyzáródással. Ennek a templomnak csak északi és déli hajófal-részletei maradtak meg. 1299-ben hatalmi viszályok miatt elpusztult a falu, s ekkor romba dőlt a templom is. Helyreállításának során épült meg a sekrestye, s a szentély félköríves bővítményt kapott. 14-15. században román kori szentélyét lebontották, a templomot gótikus stílusban átépítették. A hajó déli síkjában kelet felé gótikus szentélyt építettek, ezzel a templom aszimmetrikussá vált. A keletelt szentély a nyolcszög három oldalával zárul. Az északi oldalra sekrestyét építettek.

A 16. század utolsó harmadában került a templom a reformátusok birtokába, ekkor elbontották a sekrestyét, eltávolították az oltárt, a hajót nyugat felé bővítették, és a nyugati bejárat elé előteret építettek.

1673 körül a törökök fölgyújtották a templomot, amely évtizedeken át romos volt, míg az 1710-es évektől kezdték helyreállítani. Új diadalívet építettek, a szentély faláról lefaragták a régi, beszakadt mennyezet bordaindításait, és 1726-ra festett, pallós famennyezettel borították a szentélyt és a hajót.
 A mennyezet önálló egységeket alkotó, végtelen hullámvonalban futó, leveles-virágos indákkal díszített párhuzamos deszkákból áll, a hajóban17 sáv 2 keresztléccel a szentélyben 11 sáv, 1 keresztléccel osztva.
A mennyezet felirata: HAEC DOM / EST DOMUS PR / CATIO /NIS… MATT 21 cap N 13 CUIUS PAVIMENTUM / IN HORE M. S.S. F. R. / CF. ECCL. ZUB. SUB. (sumptibus) PROPR ECC MN EXIST MICHAELE EMÖDIN/ IUDI AI Pr PER XLER / 1726”.

 A padok festett előlapjait, a Mózes-széket és a szószéket két felvidéki, jolsvai festő-asztalos: Contra András és fia, Mátyás készítette. Az ezeken látható festések hasonlítanak a rudabányai templom mennyezeti kazettáin láthatókhoz (az is az ő munkájuk). A keleti és nyugati falon épített karzatok festésének körülményeiről nincsenek adatok, északi régióra jellemző édenfás minták stílusa a szalonnai református templom karzatára emlékeztet. Szószékkoronája, papi széke 18. századi. A papi szék valószínűleg festett volt, de lemázolták.

1887-ben kidőlt az északi fal egy része, ekkor határozat született a templom teljes lebontásáról. Ez pénzhiány miatt nem történt meg szerencsére, inkább befoldozták a falat. Így végül megmaradhatott mindannyiunk számára múltunknak ez a szép emléke, istentiszteletekre használható és látogatható állapotban. 1958-62 között újra hozzákezdtek a templom korszerűsítéséhez, ennek során két nagy ablakot készítettek, és bejárati oldalcsarnokot építettek az egyetlen déli kapu elé. A templom ma az 1962-ben kialakított formájában látható. Azóta a tetőzetét többször renoválták, és látható, hogy mára ismét sürgősen beavatkozásra szorul.

A templom ma is látható külső-belső arculata mintegy fél évszázad alatt alakult ki. A 19. század első évtizedeinek szakszerűtlen átalakításait az 1978-1985 közötti műemléki helyreállítás során nagyrészt sikerült ellensúlyozni az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség vezetésével. Ekkor állították vissza a szentély megmaradt román kori részleteit is.

Déli oldala előtt áll a 11 m magas, szoknyás fa harangtorony, melyet a 18. században építettek, és a 18. században felújítottak. 1985-ben ezt is kijavították. 120 kilós acélharangját Diósgyőrben készítették 1921-ben, a felirata: "Isten dicsőségére csináltatták a zubogyi ref. egyház hívei." A 110 kg-os, 60 cm-es harangot Hőnig Frigyes öntötte Aradon. Felirata: „Páduai Szent Antal tiszteletére a tanyai lakosok." A harangot használtan vásárolták megszüntetett katolikus haranglábról.

A templom és a harangtorony teljes felújítást igényel. Sorrendben most legfontosabb a tető helyrehozatala, mert igen rossz állapotban van. Két pályázatot is benyújtottak decemberben, a kedvező válaszra várnak.

Nézzen meg további templomokat is