Mennyei látásmód

Mennyei látásmód

Egyszer egy dúsgazdag, sikeres és mélyen hívő vállalkozótól meg­kérdezték az újságírók: „Miért hiszi, hogy van Isten?”

Válaszképpen a vállalkozó egy pályázati felhívást tett közzé, amelynek segítségével kívánta bizonyítani Isten létét. A Pályázat így szólt: „Építészmérnököt keresek, aki megtervez, majd kivitelez egy toronyépületet az általam felvázolt méretekben és minőségben. Alapméret: kör alakú, átmérője 4 méter. Magassága ennek legalább 200-szorosa, azaz 800 méter. (Természetesen bírnia kell a toronynak az elemi erők okozta bármilyen erős kilengést!) A fal vastagsága alaptól a felső szintig max. 25 cm lehet. Ebbe bele kell szerelni a víz, gáz, csatorna, felvonó és minden egyéb kiszolgáló rendszer csöveit, vezetékeit. A torony belsejében nem lehet semmi. Kívül-belül teljesen simára, egyenletes felületűre kell készíteni, merevítés, kitámasztás nem lehet rajta. Ennek ellenére a torony tetejére legyen ráépítve egy önállóan működő komplett vegyi üzem, amely tápszereket állít elő, emberi fogyasztásra. Siker esetén a honorárium összegét a mérnök bármilyen magas összegben szabadon meghatározhatja.”

Megkérte az újságírókat, hogy közöljék a lapjukban feltűnő helyen, és fél év múlva újra találkozzanak, hogy megvitassák a kérdést.

Fél év múlva jó néhány neves építészmérnök és újságíró jött el a találkozóra. A mérnökök közölték, hogy a pályázatban leírt paraméterekkel képtelenség megtervezni és megépíteni a szóban forgó toronyépületet.

A vállalkozó ekkor elővett egy hosszú, cső alakú papírtekercset. Kibontotta az egyik végénél, és óvatosan kihúzott belőle egy ép búzaszálat, szép, tömör aranykalásszal. Azután így szólt a jelenlevőkhöz: - „Igazuk van uraim, ez a feladat az ember számára valóban lehetetlen! De a Teremtőnk mindenható, csodálatos alkotásokat hozott létre, mint ez is, nézzék csak! Mérjék le, itt vannak hozzá a műszerek. Figyeljék meg: kör alakú a szára, átmérője pontosan 4 mm. magassága ennek éppen 200-szorosa, azaz 800 mm. A falvastagsága mindenütt 0,25 mm. Kívül sima, belül üres, az összes táp- és kiszolgáló csatorna ebben a vékony falban fut, no és ez a csodálatos miniatűr vegyi üzem, a kalász itt a tetején, önállóan működik. És tudják hogyan? Napenergiával! Ráadásul a Napot is Isten teremtette. Értik az összefüggéseket? Ez a kis vegyi labor 8-9 féle tápanyagot, vitamint állít elő vízből és a talajból felszívott ásványi anyagokból, napenergiával. Ezalatt szelek és viharok tépik, kényükre hajlítgatják, akár a földig. De a búzaszálak ezt is kibírják.

Nos, uraim az itt látható remekmű és a mi kontárkodásaink közötti különbség egyértelműen bizonyítja a Teremtő létezését, és határtalan, számunkra szinte felfoghatatlan képességeit.”

Befejezésül még ennyit mondott a vállalkozó: „Köszönöm, hogy eljöttek ide megszemlélni Isten teremtő erejének egyik kézzelfogható bizonyítékát. Ha körülnéznek, ha tükörbe néznek, mindenütt az ő alkotásait látják. Ha pedig teremt, műveket alkot, akkor létezik!”

 

Miről szól ez a történet?

A látásmódról. Arról, hogyan szemléljük a minket körülvevő dolgokat. Ha kézbe veszünk egy búzaszálat, vagy ha belenézünk a tükörbe, akkor csupán azt látjuk-e, ami a szemünk előtt van, vagy észrevesszük, azt az emberi értelmet meghaladó csodálatos alkotó erőt, amely Isten létezést és jelenlétét bizonyítja.

Tele van ez a világ Isten csodálatos alkotásával, mégis vannak, akik kétségbe vonják létezését vagy - kimondva-kimondatlanul - újabb és újabb mennyei bizonyítékokat követelnek annak igazolására. Most még nem látjuk az orosz-ukrán háború végét, a mindennapjainkat a fenyegető feszültség, a naponta növekedő élelmiszerárak, a megsokszorozódott energiaköltségek és ezeken kívül még számos probléma nehezíti. Hogyan reagál minderre a környezetünk? Leginkább aggódással, kétségbe eséssel, elbizonytalanodással. Úton útfélen azt halljuk, akár keresztyénektől is, hogy elhagyta Isten ezt a világot. Vagy: hogy már nem szeret többé, mert csak rosszat tudunk tenni. Vagy: Isten büntetése a betegség, a nyomorúság, a nélkülözés.

Int és tanít Jézus: „Vigyázzatok, óvakodjatok a farizeusok kovászától és Heródes kovászától!” (Mk 8,15) - óvakodjatok a megtévedt világ látásmódjától. Ne csak a problémát lássuk meg az életünkben, ne csak azt lássuk, ami előttünk van, hanem vegyük észre az életünkben munkálkodó Istent, aki egy percre sem hagy magunkra. Ne engedjük beférkőzni lelkünkbe a hitetlen világ kételyeit, aggódásait, bizonytalanságát, hanem álljunk meg szilárdan a hitben és legyünk biztosak abban, hogy mennyei jó Atyánk nem hagy magunkra, mert szeret. Úgy szeret, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy üdvözülhessünk általa.

„A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották.” (Mt 13,16-17)

Címkék
Megosztás
Szóljon hozzá Ön is!

Tájékoztatjuk, hogy hozzászólása csak utólagos jóváhagyás után jelenik meg a weboldalon.