Kraszna
Kraszna

Erdély

Szilágy

Románia

47°09'36 22° 52' 29

Az első írásos dokumentáció ideje: 1213
Új templom építése, átalakítások, felújítások: 1888
Reformátussá lett: 1556
A templom besorolása: műemlék

Első említése 1213-ból Karasna alakban ismert, de szerepel a Váradi Regestrum 1217 és 1235 közötti felsorolásában is. 1341-ben Valkóvárhoz tartozott, s birtokosaként egy bizonyos Dancs mestert iktattak be.

1454-ben a Bánfi családnak, Chahol Jánosnak és a Kusalyi Jakcs családnak voltak birtokai a településen. 1479 és 1498 között a losonczi Bánfiaké volt, akik 1491-ben osztoztak meg rajta. 1522-ben Bánfi Miklós Báthory István vajdának adta 15 bánfihunyadi jobbágytelekért. 1534-ben a Báthory István vajda elhunyt, 1537-ben fiait, Andrást, Kristófot és Istvánt iktatták be Kraszna birtokába. Nem sokkal később, 1548-ban húguk, Báthory Anna, Drágffy Gáspár, majd Drugeth Antal özvegye is elzálogosította itteni birtokait a három Báthory-fivérnek. 1550-ben a Losoncziaknak a Báthoryakkal folytatott birtokpere kapcsán Ferdinánd király arra intette a Báthoryakat, hogy hagyjanak fel a Losoncziakkal folytatott birtokperekkel, s adják vissza azok erdélyi és magyarországi birtokait. 1562-ben II. János magyar király utasítására a nagyváradi káptalan elküldte embereit Pethenyeffalwa-ra és felszólította a peres feleket az ügyintézésre.[3] 1576-ban Kraszna város tizedét Báthory István a Bánffyaknak adományozta.

1648-ban II. Rákóczi György és neje, Báthory Zsófia birtoka volt.

Egykori várát a 17. században még lakták. A trianoni békeszerződésig Szilágy vármegye Krasznai járásához tartozott.

A 14. században épült katolikus templomnak, a reformátusok 1556-tól használják. 1888-ban felújították a templomot és zsindelyfedelét. 1889-ben új padokat helyeztek a régiek helyébe. 1892-ben új orgonát kapott. 1909-ben a déli és északi oldalának kibővítésével nyerte el mai alakját, akkor a tornyot két méterrel megmagasították, és a zsindelyfedelet rézzel cserélték ki. A templom hajóját mindkét oldalirányba kitoldották. A templom ülőhelyeinek száma ekkor 900 volt. Kraszna 3000 lelkes gyülekezete 1910-ben toronyórát szereltetett a toronyba.

Nézzen meg további templomokat is