Gáborján
Gáborján

Közép-Magyarország

Berettyóújfalui

Hajdú-Bihar

Fő út 110.

N 47° 13,971' E 21° 40,018'

Az első írásos dokumentáció ideje: 1552
Új templom építése, átalakítások, felújítások: 1860
Reformátussá lett: 1651
A mennyezet készítésének ideje: 1805
Asztalosok, festő-asztalosok neve: Futó Mihály
Stílus: klasszicista, romantikus
A templom besorolása: műemlék

Gáborján település ősi monostoros hely, amely már a tatárjárás előtt is fennállt, akkori neve Gáborján monostora (Geberján-monostora) volt.

Nevét a 15. században említették először a korabeli oklevelek. Többféleképpen írták: Gabrián, Gabán, Gagán, Gábrán, de Geberján-monostora néven is előfordult a 15. századig. A Gáborjáni apátság a lakosság által Földvárként emlegetett területen, a váncsodi-Szentpéterszeg-i határ szegletében (összeszögellésénél) feküdt. 1245-ben birtokosának Raffain bán, 1311-ben Dósa nádor volt a falu földesura. 1451-ben Géberjén néven említették a fennmaradt írásokban. 1455-ben a falut Szabolcs vármegyéhez tartozónak írták le. Gáborján monostora kegyura Debreczeni Dósa nádor volt, a 15. században pedig az ő utódai voltak. A Debreczeniek után a Domoszlayak, majd a Széchyek és a Héderváryak birtokába jutott.

1462-ben a Szokolyi, 1471-ben a Széchyek, és 1476-ban a Hunyadiak 1498-ban pedig a vácsodi Horváth' család volt a birtokosa. Az 1552-ben végzett összeírás alkalmával Gáborján településen 31 és fél portát találtak. A Rákóczi-szabadságharc idején, 1705 végén heves összecsapás zajlott a község határában egy Ilosvay Imre ezredes vezette kuruc csapattest és a császári zsoldban álló rác portyázók között, amely a kurucok vereségével végződött. 1745-ben az Esterházy család volt a falu földesura. Ekkor a faluról feljegyezték azt is, hogy a Berettyó folyón kilenckerekű vízimalma is volt. Lakossága még az 1800-as évek végén is híres volt szalmakalapfonó iparáról. Gáborjánhoz tartozott Szaján-puszta is. A község határában régen két falu is állt, melyek azonban teljesen elpusztultak. A két elpusztult település közül az egyiket, Tótfalu községet említi egy 1405-ben kelt oklevél is, mint Gáborjántól délre fekvő települést.

Református temploma nagyon régi épület, melyet többször is átalakítottak. Pontos építési ideje nem ismert. A mai templom elődje a középkori Szent Szűz egyháza, melynek tornyát részben a későbbi átalakítások is meghagyták. 1651-ben volt az első nagyobb építkezés, 1763-ban temploma és tornya állt a falunak. 1860-ban átalakították, ekkor bontották le középkori apszisát, s egészítették ki a hajót a mai félköríves záródással, s ekkor kapta az oldalhajót a karzattal. Eklektikus homlokzatain középkori, klasszicista és romantikus elemek keverednek.

Gáborján Hajdú-Bihar megyében, a Berettyóújfalui járásban lévő település. A mai templomának elődje a középkori Szent Szűz egyháza, melynek tornyát részben a későbbi átalakítások is meghagyták. 1651-ben volt az első nagyobb építkezés, 1763-ban temploma és tornya állt a falunak. 1860-ban átalakították, középkori apszisát lebontották, s a hajót a mai félköríves záródással egészítették ki, s ekkor kapta az oldalhajót a karzattal. Eklektikus homlokzatain középkori, klasszicista és romantikus elemek keverednek. A mennyezetet 1805-ben Futó Mihály festettete. A templom átalakítása során leszedték, és a megmaradt kazettákat a karzat alá szerelték fel. Kevés motívumot tartalmaznak, a minták ismétlődnek a felületen. A stílusuk reneszánsz, középpontos szerkesztésű, középvonalas és átlós osztatúak. A kompozíció középpontjában jellemzően dupla négy- és nyolcszirmú, nagyméretű rozetta áll, ezt stilizált pálmaszárak veszik körül. Nagyon érdekes, szép megoldásnak tartom azt a kazettát, amely csak egymásba boruló pálmaszárakból áll. A „mennyezeten” többször előfordul, mint ahogy a többi motívum is ismétlődik. A kazettákon festett belső keret is látható: a görög kultúrából átszármazott, és a reneszánsz stílusú „futó kutya” motívum. A mozgás, haladás, a víz jelentésének hordozója. A kazettasarkokban a belső és a külső keretet görbék kötik össze, az ilyen megoldást alkalmazó festő-asztalosok így akarták a tériség illúzióját kelteni. zintén a tériséget jelzi a vékony fehér vonalkázás, mely követi a motívumok vonalait. A kazetták alapja fehér, festésük okker, vörös és fekete. Kivételt képez néhány darab, amit nyilván pótlásként raktak fel mert sem színben, sem mintában nem illeszkedik, minősége gyenge.

Nézzen meg további templomokat is